සිංහල தமிழ் English
Medium_ramanathan-6781bc8701670b26d702e559013bc080

අංගජන් රාමනාදන්

කෘෂිකර්ම , ග්‍රාමීය ආර්ථික කටයුතු, පශු සම්පත් සංවර්ධන

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය (එ.ජ.නි.ස ) සහ UPFA සන්ධාන සාමාජික, ජාතික ලැයිස්තුව තුලින්

0773827568/0112081535

සාරාංශය

#195

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#68

පක්ෂයේ ශේණිය

11

Times

නියෝජනය කළ වාර

6

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
273-4 (2019-07-26) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 69
270-8 (2019-03-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 81
270-2 (2019-03-14) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 89
269-7 (2019-03-12) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 72
257-16 (2017-12-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 86
249-11 (2016-12-01) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 38
249-4 (2016-11-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 84
248-6 (2016-11-17) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 88
244-9 (2016-06-10) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 94
241-13 (2015-12-17) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 64

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1983-07-09
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල:
ප්‍රථම උපාධිය:
පශ්චාත් උපාධිය:
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
(n/a) සිට අද දක්වා
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය (එ.ජ.නි.ස ), UPFA,
ඇමතුම්
දුරකථනය: 0773827568/0112081535
ඊමේල්:
වෙබ් ලිපිනය:

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.