සිංහල தமிழ் English
Medium_mel-0e1a980e8c955d8238ef3f77f0973ef0

සිරිනාල් ද මෙල්

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

එක්සත් ජාතික පක්ෂය සහ UNFGG සන්ධාන සාමාජික, ජාතික ලැයිස්තුව තුලින්

0112865430 / 0112614283 [email protected]

සාරාංශය

#231

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#87

පක්ෂයේ ශේණිය

6

Times

නියෝජනය කළ වාර

0

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

දත්ත නොමැත
  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
270-17 (2019-04-03) Petitions
Page 6
268-4 (2019-02-08) Petitions
Page 6
263-9 (2018-10-09) Petitions
Page 15
251-9 (2017-04-04) Petitions
Page 9
247-6 (2016-10-25) Petitions
Page 10
243-5 (2016-03-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Administration
Page 44

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1941-06-23
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල: Dharmaraja Vidyalaya, Mape, Piliyandala
ප්‍රථම උපාධිය:
පශ්චාත් උපාධිය:
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
(n/a) සිට අද දක්වා
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 එක්සත් ජාතික පක්ෂය , UNFGG,
ඇමතුම්
දුරකථනය: 0112865430 / 0112614283
ඊමේල්: [email protected]
වෙබ් ලිපිනය:

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.