සිංහල தமிழ் English
Medium_untitled

තෞෆික්, එම්. එස්.

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

එක්සත් ජාතික පක්ෂය සහ UNFGG සන්ධාන සාමාජික, ජාතික ලැයිස්තුව තුලින්

සාරාංශය

#221

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#85

පක්ෂයේ ශේණිය

19

Times

නියෝජනය කළ වාර

6

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
270-12 (2019-03-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 72
270-2 (2019-03-14) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 44
268-1 (2019-02-05) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 125
262-10 (2018-08-24) Petitions
Page 10
257-5 (2017-11-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 86
257-4 (2017-11-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 107
256-2 (2017-11-10) Bill / Regulation / Order /Resolution - Administration
Page 29
252-9 (2017-06-07) Petitions
Page 9
252-9 (2017-06-07) Petitions
Page 9
251-7 (2017-03-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 81

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1971-01-07
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: male
පවුලේ දේශපාලනික කටයුතු: Brother: K M Thawfeek former MP & politician
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල:
ප්‍රථම උපාධිය:
පශ්චාත් උපාධිය:
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
(n/a) සිට අද දක්වා
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 එක්සත් ජාතික පක්ෂය , UNFGG,
දත්ත නොමැත

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.