සිංහල தமிழ் English
Medium_marspana-4b347e951a6c5e6464085ae571e75ab1

තිලක් මාරපන

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

එක්සත් ජාතික පක්ෂය සහ UNFGG සන්ධාන සාමාජික, ජාතික ලැයිස්තුව තුලින්

0770352116/ 0112853397

සාරාංශය

#178

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#72

පක්ෂයේ ශේණිය

81

Times

නියෝජනය කළ වාර

8

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
273-3 (2019-07-25) Oral Contribution Page 25
273-3 (2019-07-25) Oral Contribution - Core Statements Page 21
272-8 (2019-07-10) Oral Contribution Page 74
271-3 (2019-05-07) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 58
270-15 (2019-04-01) Written Question- Response Page 12
270-15 (2019-04-01) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 23
270-11 (2019-03-26) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 92
270-2 (2019-03-14) Oral Contribution Page 17
270-2 (2019-03-14) Question by Private Notice – Response Page 16
270-1 (2019-03-13) Written Question- Response Page 12

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල: St. Thomas' College, Mt. Lavinia
ප්‍රථම උපාධිය: Has a law degree , university unknown
පශ්චාත් උපාධිය:
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
(n/a) සිට අද දක්වා
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 එක්සත් ජාතික පක්ෂය , UNFGG,
ඇමතුම්
දුරකථනය: 0770352116/ 0112853397
ඊමේල්:
වෙබ් ලිපිනය:

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.