සිංහල தமிழ் English
Medium_3281

මුහම්මදු නසීර්

Icon_congress-d9e1785297282bb673d4bef357be5132

ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග‍්‍රසය සහ UNFGG සන්ධාන සාමාජික, ජාතික ලැයිස්තුව තුලින්

සාරාංශය

#198

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#7

පක්ෂයේ ශේණිය

18

Times

නියෝජනය කළ වාර

8

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
274-1 (2019-09-03) Written Question Page 87
274-1 (2019-09-03) Written Question Page 87
272-5 (2019-06-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 54
272-3 (2019-06-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 73
271-9 (2019-05-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 48
271-7 (2019-05-21) Written Question Page 15
271-6 (2019-05-10) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 36
270-17 (2019-04-03) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 85
270-10 (2019-03-25) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 85
270-8 (2019-03-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 91

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල:
ප්‍රථම උපාධිය:
පශ්චාත් උපාධිය:
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
(n/a) සිට අද දක්වා
Icon_congress-d9e1785297282bb673d4bef357be5132 ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග‍්‍රසය, UNFGG,
දත්ත නොමැත

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.