සිංහල தமிழ் English

බ්ලොග් සටහන්

Medium_phone

over 3 years ago by Manthri.lk - Research Team under විශ්ලේෂණ

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ අගෝස්තු මස පැමිණීම

Full list of MPs attendance for the month of August 2020. MP Name Aug 20, 2020 Aug 21, 2020 Aug 27, 2020 Aug 28, 202...

Medium_2

almost 4 years ago by Manthri.lk - Research Team under විශ්ලේෂණ

ඡන්දයට ඉදිරිපත්වූ හිටපු මන්ත්‍රීවරු 198න්  77කට පාර්ලිමේන්තු වරම් අහිමි වේ  

  Complete list of former MPs who lost their seat by party and district: DISTRICT PARTY MPs lost their seat Ampar...

Medium_18

almost 4 years ago by Manthri.lk - Research Team under ග්‍රැෆික්තොරතුරු සටහන්

තරුණ හා ක්‍රීඩා අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂගේ පසුගිය පාර්ලිමේන්තු දායකත්වය

    ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය ජාතික තරුණ සේවා සභාව ජාතික යොවුන් සේනාංකය සී/ස ජාතික තරුණ සේවා ...

Medium_8

almost 4 years ago by Manthri.lk - Research Team under ග්‍රැෆික්තොරතුරු සටහන්

වරාය, නාවික අමාත්‍ය රෝහිත අබේගුණවර්ධනගේ පසුගිය පාර්ලිමේන්තු දායකත්වය

            රී ලංකා වරාය අධිකාරිය සහ එහි පාලිත සමාගම් හා ආශ්‍රිත සමාගම් සීමාසහිත ලංකා නැව් සංස්ථාව වෙ...

Medium_20

almost 4 years ago by Manthri.lk - Research Team under ග්‍රැෆික්තොරතුරු සටහන්

සංචාරක අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංගගේ පසුගිය පාර්ලිමේන්තු දායකත්වය

        ශ්‍රී ලංකා සංචාරක ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශය ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය ශ්‍රී ලංකා සංචාරක හා...

Medium_21

almost 4 years ago by Manthri.lk - Research Team under ග්‍රැෆික්තොරතුරු සටහන්

වැවිලි අමාත්‍ය රමේෂ් පතිරණගේ පසුගිය පාර්ලිමේන්තු දායකත්වය

      තේ, රබර් හා පොල් වතු කැබලි කිරීම පාලන මණ්ඩලය ශ්‍රී ලංකා තේ මණ්ඩලය කුඩා තේ වතු සංවර්ධන අධිකාරිය තේ පර්යේෂණ ආයතනය ...

Medium_16

almost 4 years ago by Manthri.lk - Research Team under ග්‍රැෆික්තොරතුරු සටහන්

බලශක්ති අමාත්‍ය උදය ගම්මන්පිලගේ පසුගිය පාර්ලිමේන්තු දායකත්වය

        ලංකා ඛණිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව සිමාසහිත ලංකා ඛණිජ තෙල් ගබඩා පර්යන්තය ඛණිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන කාර්යාංශය සීමාසහි...

Medium_15
Medium_17

almost 4 years ago by Manthri.lk - Research Team under ග්‍රැෆික්තොරතුරු සටහන්

විදුලිබල අමාත්‍ය ඩලස් අලහප්පෙරුමගේ පසුගිය පාර්ලිමේන්තු දායකත්වය

      ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය සහ එහි පාලිත සමාගම් සීමාසහිත එල්ටීඑල් හෝල්ඩිංග්ස් (පුද්ගලික) සමාගම ලංකා විදුලිබල සමාගම සීමාසහිත...

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.