සිංහල தமிழ் English
Medium_samarawikrama-067b4cfd36020cea7a2bd55783c2d48f

මලික් සමරවික්‍ර‍ම

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

එක්සත් ජාතික පක්ෂය සහ UNFGG සන්ධාන සාමාජික, ජාතික ලැයිස්තුව තුලින්

112559333 / 0777718816

සාරාංශය

#121

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#52

පක්ෂයේ ශේණිය

138

Times

නියෝජනය කළ වාර

9

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
274-10 (2019-10-23) Oral Contribution Page 13
274-3 (2019-09-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 18
274-3 (2019-09-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 18
274-3 (2019-09-05) Point of Order- Technical/Procedural
Page 17
274-3 (2019-09-05) Point of Order- Technical/Procedural
Page 17
274-3 (2019-09-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 15
274-3 (2019-09-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 15
272-8 (2019-07-10) Point of Order- Technical/Procedural
Page 71
272-8 (2019-07-10) Point of Order- Technical/Procedural
Page 70
272-3 (2019-06-20) Written Question - Supplementary Question - Response Page 8

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1949-03-19
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල: Royal College, Colombo
ප්‍රථම උපාධිය: Institute of Chartered Management Accountants (FCMA) London.
පශ්චාත් උපාධිය:
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
(n/a) සිට අද දක්වා
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 එක්සත් ජාතික පක්ෂය , UNFGG,
ඇමතුම්
දුරකථනය: 112559333 / 0777718816
ඊමේල්:
වෙබ් ලිපිනය:

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.