සිංහල தமிழ் English
Medium_jayasooriya-f9a7791b95718d233d91231488d80e61

කරු ජයසූරිය

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

එක්සත් ජාතික පක්ෂය සහ UNFGG සන්ධාන සාමාජික, ජාතික ලැයිස්තුව තුලින්

112552072

සාරාංශය

#200

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#78

පක්ෂයේ ශේණිය

1567

Times

නියෝජනය කළ වාර

8

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
275-5 (2020-01-21) Oral Contribution Page 27
275-5 (2020-01-21) Oral Contribution Page 29
275-5 (2020-01-21) Oral Contribution Page 26
275-5 (2020-01-21) Oral Contribution Page 28
275-5 (2020-01-21) Announcement
Page 5
275-5 (2020-01-21) Oral Contribution Page 27
275-4 (2020-01-09) Announcement
Page 5
275-4 (2020-01-09) Oral Contribution Page 42
275-4 (2020-01-09) Oral Contribution Page 5
275-2 (2020-01-07) Oral Contribution Page 7

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1940-09-29
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල: Ananda College, Colombo
ප්‍රථම උපාධිය:
පශ්චාත් උපාධිය:
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
(n/a) සිට අද දක්වා
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 එක්සත් ජාතික පක්ෂය , UNFGG,
ඇමතුම්
දුරකථනය: 112552072
ඊමේල්:
වෙබ් ලිපිනය:

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.