සිංහල தமிழ் English
Medium_wockramaratne-xzcxzv

ජේ. වික්‍ර‍මරත්න

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

එක්සත් ජාතික පක්ෂය සහ UNFGG සන්ධාන සාමාජික, ජාතික ලැයිස්තුව තුලින්

777885413

සාරාංශය

#86

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#36

පක්ෂයේ ශේණිය

73

Times

නියෝජනය කළ වාර

11

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
274-10 (2019-10-23) Oral Contribution Page 15
274-8 (2019-09-20) Oral Contribution Page 25
274-8 (2019-09-20) Oral Contribution Page 25
274-5 (2019-09-17) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 33
274-5 (2019-09-17) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 33
274-1 (2019-09-03) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 111
274-1 (2019-09-03) Oral Contribution Page 78
274-1 (2019-09-03) Oral Contribution Page 78
274-1 (2019-09-03) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 111
273-3 (2019-07-25) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 37

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල: St. Sylvesters′ college
පාසැල 2: St. Anthony's College
ප්‍රථම උපාධිය: Sri Lanka Law College
පශ්චාත් උපාධිය: MA Public Administration - University of Peradeniya.
වෘත්තීය සුදුසුකම්: PhD in Human Rights - University of Peradeniya.
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
(n/a) සිට අද දක්වා
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 එක්සත් ජාතික පක්ෂය , UNFGG,
ඇමතුම්
දුරකථනය: 777885413
ඊමේල්:
වෙබ් ලිපිනය:

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.