සිංහල தமிழ் English
Medium_ramanathan-6781bc8701670b26d702e559013bc080

Angajan Ramanathan

Agriculture, Rural economic affairs, Livestock, Irrigation, Fisheries and Aquatic resources development

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

Sri Lanka Freedom Party (SLFP) - UPFA, From National List

0773827568/0112081535

SUMMARY

#195

Overall Rank

#68

Party Rank

11

Times

Participated in parliament

6

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
273-4 (2019-07-26) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 69
270-8 (2019-03-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 81
270-2 (2019-03-14) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 89
269-7 (2019-03-12) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 72
257-16 (2017-12-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 86
249-11 (2016-12-01) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 38
249-4 (2016-11-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 84
248-6 (2016-11-17) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 88
244-9 (2016-06-10) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 94
241-13 (2015-12-17) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 64

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1983-07-09
Gender: male
Education
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 Sri Lanka Freedom Party (SLFP), UPFA,
Contact
Telephone: 0773827568/0112081535
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.