සිංහල தமிழ் English
Medium_ramanathan-6781bc8701670b26d702e559013bc080

அங்கஜன் இராமநாதன்

கமத்தொழில்

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP) Also a member of coalition - UPFA, தேசியப்பட்டியல்

0773827568/0112081535

சுருக்கம்

#195

மொத்த தரவரிசை

#68

கட்சி தரவரிசை

11

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

6

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
273-4 (2019-07-26) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 69
270-8 (2019-03-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 81
270-2 (2019-03-14) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 89
269-7 (2019-03-12) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 72
257-16 (2017-12-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 86
249-11 (2016-12-01) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 38
249-4 (2016-11-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 84
248-6 (2016-11-17) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 88
244-9 (2016-06-10) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 94
241-13 (2015-12-17) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 64

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1983-07-09
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP), UPFA,
தொடர்பு
Telephone: 0773827568/0112081535
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.