සිංහල தமிழ் English

බ්ලොග් සටහන් / විශ්ලේෂණ

Manthri.lk.270x220

over 10 years ago by Manthri.lk - Web Team under විශ්ලේෂණ

Cartoons of the Day! (11/03/2014)

A selection of the day's cartoons from English, Sinhala and Tamil print media…                 ...

Medium_logo

over 10 years ago by Manthri.lk - Research Team under විශ්ලේෂණ

හිඩැස- බලන වෙනුවට කියවන අයට (23/02/2014 - 01/03/2014)

http://goo.gl/1df3IE මෙම සතියෙහි සිංහල සහ දමිළ පුවත්පත් වාර්තකරණයෙහි ඇති වෙනස්කම් පිළිබඳ විශ්ලේෂනය

Medium_hulv87

over 10 years ago by Manthri.lk - Research Team under විශ්ලේෂණ

පාර්ලිමෙින්තු මන්තී‍්‍රවරුන්ගෙන් 1/3 ක්ම කල් තැබීමෙි යෝජනා ඉදිරිපත්කර නැත

පාර්ලිමෙින්තු කි‍්‍රයාවල්්ියට පලදායීව සහභාගීවීමට විවිධ වූ ඉඩ ප‍්‍රස්ථා තිබෙි. මෙම විවිධ වූ අවස්ථා උපරිම ලෙස ප‍්‍රයෝජනයට ගෙන...

Medium_logo

over 10 years ago by Manthri.lk - Research Team under විශ්ලේෂණ

හිඩැස- බලන වෙනුවට කියවන අයට (09/02/2014 - 16/02/2014)

http://goo.gl/I4ZCH2 මෙම සතියෙහි සිංහල සහ දමිළ පුවත්පත් වාර්තකරණයෙහි ඇති වෙනස්කම් පිළිබඳ විශ්ලේෂනය

Medium_qota47

over 10 years ago by Manthri.lk - Research Team under විශ්ලේෂණ

මන්ත‍්‍රීවරු කිහිප දෙනෙක් රජයන ශී‍්‍ර ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තුවේ ලිඛිත ප‍්‍රශ්න අවකාශය

  පාර්ලිමේන්තු ක‍්‍රමය තුළ ජනතා මතය නියෝජනය කිරීම සඳහා පාර්ලිමේන්තු මන්තී‍්‍රවරුන්ට භාවිතා කළ හැකි ක‍්‍රමවේද ගණනාවක් ත...

Medium_logo

over 10 years ago by Manthri.lk - Research Team under විශ්ලේෂණ

හිඩැස- බලන වෙනුවට කියවන අයට (03/02/2014 - 09/02/2014)

http://goo.gl/VB0kkd  මෙම සතියෙහි සිංහල සහ දමිළ පුවත්පත් වාර්තකරණයෙහි ඇති වෙනස්කම් පිළිබඳ විශ්ලේෂනය

Medium_2zxqtlv

over 10 years ago by Manthri.lk - Research Team Team under විශ්ලේෂණ

පාර්ලිමේන්තුවේ කාන්තා නියෝජනයේ දුර්වලත්වය

දකුණු ආසියාතික කලාපය තුළ රාජ්‍ය තන්ත‍්‍රයේ කාන්තාවන් ඉහළ පරිපාලන ධූර දැරීම සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමු කිරීමේදී ශී‍්‍ර ලංකාව ඉතා ප&...

Medium_logo

over 10 years ago by Manthri.lk - Research Team under විශ්ලේෂණ

හිඩැස- බලන වෙනුවට කියවන අයට (27/01/2014 - 01/02/2014)

http://goo.gl/5Ko4t2 මෙම සතියෙහි සිංහල සහ දමිළ පුවත්පත් වාර්තකරණයෙහි ඇති වෙනස්කම් පිළිබඳ විශ්ලේෂනය

Medium_logo

over 10 years ago by Manthri.lk - Research Team under විශ්ලේෂණ

හිඩැස- බලන වෙනුවට කියවන අයට (20/01/2014 - 26/01/2014)

http://goo.gl/KaWsSY මෙම සතියෙහි සිංහල සහ දමිළ පුවත්පත් වාර්තකරණයෙහි ඇති වෙනස්කම් පිළිබඳ විශ්ලේෂනය

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.