සිංහල தமிழ் English

බ්ලොග් සටහන් / විශ්ලේෂණ

Medium_2r4lt6o

almost 10 years ago by Manthri.lk - Research Team under විශ්ලේෂණ

හිඩැස- බලන වෙනුවට කියවන අයට (13/06/2014 - 19/06/2014)

http://goo.gl/kaVy13  මෙම සතියෙහි සිංහල සහ දමිළ පුවත්පත් වාර්තකරණයෙහි ඇති වෙනස්කම් පිළිබඳ විශ්ලේෂනය

Medium_126cv7n

almost 10 years ago by manthri.lk - Research Team under විශ්ලේෂණ

නිසි හා අනිසි භාවිතය තුළ දෝලනය වන රීති ප්‍රශ්න ක්‍රමවේදය

රීති ප්‍රශ්න යනු පාර්ලිමේන්තු විවාද තුළ ඉතා වැදගත් අංගයකි. පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන සියලුම මන්ත්‍රීවරුන්ට රීති ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කිරීමට...

Medium_logo

almost 10 years ago by Manthri.lk - Research Team under විශ්ලේෂණ

හිඩැස- බලන වෙනුවට කියවන අයට (06/06/2014 - 12/06/2014)

http://goo.gl/ScyDUl  මෙම සතියෙහි සිංහල සහ දමිළ පුවත්පත් වාර්තකරණයෙහි ඇති වෙනස්කම් පිළිබඳ විශ්ලේෂනය

Medium_2n6918h

almost 10 years ago by manthri.lk - Research Team under විශ්ලේෂණ

අඩු නියෝජනයක් අඩු හඩක් ඇති තරුණ මන්ත්‍රීන්

තරුණ පාර්ලිමේන්තු මන්තී‍්‍රවරුන් ලෙස සලකනු ලබන්නේ සාමාන්‍යයෙන් වයස අවුරුදු 35 ට අඩු වයස් කාණ්ඩයට අයත්වන පාර්ලිමෙින්තු නියෝජිතයින්ය. ශී...

Medium_logo

almost 10 years ago by Manthri.lk - Research Team under විශ්ලේෂණ

හිඩැස- බලන වෙනුවට කියවන අයට (30/05/2014 - 05/06/2014)

http://goo.gl/0lSqyh  මෙම සතියෙහි සිංහල සහ දමිළ පුවත්පත් වාර්තකරණයෙහි ඇති වෙනස්කම් පිළිබඳ විශ්ලේෂනය

Medium_logo

almost 10 years ago by Manthri.lk - Research Team under විශ්ලේෂණ

හිඩැස- බලන වෙනුවට කියවන අයට (23/05/2014 - 29/05/2014)

http://goo.gl/yv53Zk මෙම සතියෙහි සිංහල සහ දමිළ පුවත්පත් වාර්තකරණයෙහි ඇති වෙනස්කම් පිළිබඳ විශ්ලේෂනය

Medium_206ztqq

almost 10 years ago by Manthri.lk - Research Team under විශ්ලේෂණ

ශ්‍රී.ල.නි.ප. 25% ක් සහ එ.ජ.නි.ස. 50% ක් කැසිනෝ සහන වලට විරුද්ධ වෙයි

ඒ අප්‍රේල් 24 සහ 25 යන දෙදින, ක්‍රමෝපාය සංවර්ධන පනත යටතේ (2008 අංක 14) ගැසට් නියෝග තුනක් (අංක 1847/35-37) පාර්ලිමේන්තුවේදී සම්මත විය. ඒ සුප...

Medium_53kbvo

almost 10 years ago by Manthri.lk - Research Team under විශ්ලේෂණ

පිල් මාරු කල මන්ත්‍රීවරුන්ගේ පාර්ලිමේන්තු වැඩකටයුතු සමාලෝචනය

පිල් මාරු කළ මන්ත්‍රීවරුන් තවදුරටත් ඡන්දදායකයින්ගේ අභිප්‍රායන් ඉෂ්ඨකරන්නේද යන්න ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව සම්බන්දයෙන් බරපතල තත්වයකි. පාර...

Medium_2pto0es

almost 10 years ago by Manthri.lk - Research Team under විශ්ලේෂණ

පාර්ලිමේන්තුවේ නවක මන්ත්‍රීවරුන්: විපක්ෂයේ අගනා මෙහෙවරක

වත්මන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් 225 අතරින් 88 ක් ම (38% ක්) නවක මන්ත්‍රීවරුන් වේ. එනම් ඔවුන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ධුරයකට පත්ව ඇත්තේ ...

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.