සිංහල தமிழ் English
Medium_ranaweera-5a66d93003d73f4c3d11894527659be8

பிரசன்ன ரணவீர

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP) Also a member of coalition - UPFA, கம்பஹா மாவட்டம்

112949555

சுருக்கம்

#172

மொத்த தரவரிசை

#53

கட்சி தரவரிசை

103

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

12

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
275-2 (2020-01-07) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 54
273-13 (2019-08-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 72
273-2 (2019-07-24) Point of Order - Other
Page 33
272-9 (2019-07-11) Oral Contribution Page 94
271-9 (2019-05-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 47
271-8 (2019-05-22) Oral Contribution Page 35
271-6 (2019-05-10) Expunged Statement
Page 77
271-6 (2019-05-10) Expunged Statement
Page 77
271-6 (2019-05-10) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 76
271-6 (2019-05-10) Expunged Statement
Page 77

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1974-05-08
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Kelaniya Dharmaloka Vidyalaya, Kelaniya
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP), UPFA,
தொடர்பு
Telephone: 112949555
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.