සිංහල தமிழ் English
Medium_ranaweera-5a66d93003d73f4c3d11894527659be8

பிரசன்ன ரணவீர

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP) Also a member of coalition - UPFA, கம்பஹா மாவட்டம்

112949555

சுருக்கம்

#172

மொத்த தரவரிசை

#53

கட்சி தரவரிசை

103

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

12

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
271-2 (2019-04-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 86
270-13 (2019-03-28) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 104
270-2 (2019-03-14) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 84
269-7 (2019-03-12) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 74
268-6 (2019-02-21) Expunged Statement
Page 112
268-6 (2019-02-21) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 112
268-6 (2019-02-21) Point of Order - Other
Page 98
268-6 (2019-02-21) Expunged Statement
Page 112
268-5 (2019-02-20) Petitions
Page 10
263-14 (2018-10-26) Expunged Statement
Page 68

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1974-05-08
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Kelaniya Dharmaloka Vidyalaya, Kelaniya
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP), UPFA,
தொடர்பு
Telephone: 112949555
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.