සිංහල தமிழ் English
Medium_rajakaruna-bff9b929087190a119694f21bd1267c4

ஹர்ஷண ராஜகருணா

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP) Also a member of coalition - UNFGG, கம்பஹா மாவட்டம்

332267081

சுருக்கம்

#127

மொத்த தரவரிசை

#55

கட்சி தரவரிசை

103

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

14

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
274-5 (2019-09-17) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 53
274-5 (2019-09-17) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 53
274-2 (2019-09-04) Oral Contribution Page 59
274-2 (2019-09-04) Oral Contribution Page 59
273-9 (2019-08-08) Oral Contribution Page 5
273-8 (2019-08-07) Prime Ministers Questions - Supplementary Question 1 Page 7
273-8 (2019-08-07) Prime Ministers Question Page 7
273-8 (2019-08-07) Prime Ministers Questions - Supplementary Question 2 Page 7
273-1 (2019-07-23) Oral Contribution Page 78
272-9 (2019-07-11) Oral Contribution Page 101

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1980-02-27
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Royal College, Colombo
Undergraduate: University of Nottingham
Postgraduate: University of Wales, Cardiff
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 332267081
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.