සිංහල தமிழ் English
Medium_kumar-5f8130ee03fd88409e3cb488dad275fe

வேலு குமார்

Icon_dpf-3bc276e983afcb3bbd86c5f39b2e6005

ஜனநாய மக்கள் முன்னணி (DPF) Also a member of coalition - UNFGG, கண்டி மாவட்டம்

777316981

சுருக்கம்

#66

மொத்த தரவரிசை

#1

கட்சி தரவரிசை

114

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

14

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
275-3 (2020-01-08) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 51
274-2 (2019-09-04) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 70
274-2 (2019-09-04) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 70
273-13 (2019-08-22) Written Question - Supplementary Question Page 15
273-13 (2019-08-22) Written Question - Supplementary Question Page 14
273-13 (2019-08-22) Written Question Page 13
273-13 (2019-08-22) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 77
273-11 (2019-08-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 70
273-9 (2019-08-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 63
273-3 (2019-07-25) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 55

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1973-01-16
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_dpf-3bc276e983afcb3bbd86c5f39b2e6005 ஜனநாய மக்கள் முன்னணி (DPF), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 777316981
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.