සිංහල தமிழ் English
Medium_dissanayake-09dd95d6ffd70126f226a92de29d3d21

மயந்த திசானாயக்க

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP) Also a member of coalition - UNFGG, கண்டி மாவட்டம்

112573281 [email protected]

சுருக்கம்

#199

மொத்த தரவரிசை

#77

கட்சி தரவரிசை

43

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

6

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
275-5 (2020-01-21) Oral Contribution Page 59
275-4 (2020-01-09) Oral Contribution Page 29
274-10 (2019-10-23) Oral Contribution Page 128
272-1 (2019-06-18) Petitions
Page 79
271-8 (2019-05-22) Oral Contribution Page 6
271-6 (2019-05-10) Oral Contribution Page 62
271-4 (2019-05-08) Point of Order- Technical/Procedural
Page 57
271-4 (2019-05-08) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 50
271-2 (2019-04-24) Oral Contribution Page 44
270-6 (2019-03-19) Oral Contribution Page 39

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1974-01-11
பாலினம்: ஆண்
குடும்ப அரசியல் ஈடுபாடு: Father - Gamini Dissanayake
கல்வி
School: Royal College, Colombo
Undergraduate: Rugby School, England
Postgraduate: Rugby School, EnglandRugby School, England
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 112573281
Email: [email protected]
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.