සිංහල தமிழ் English
Medium_rambukwella-a4e54851740036ea1715a045be03bee4

கெஹெலிய ரம்புக்வெல்ல

இராஜாங்க அமைச்சர் - Investment Promotion

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP) Also a member of coalition - UPFA, கண்டி மாவட்டம்

0812201093/0812200925

சுருக்கம்

#154

மொத்த தரவரிசை

#44

கட்சி தரவரிசை

84

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

9

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
272-1 (2019-06-18) Petitions
Page 79
271-11 (2019-06-04) Point of Order - Other
Page 32
271-4 (2019-05-08) Expunged Statement
Page 47
271-4 (2019-05-08) Expunged Statement
Page 49
271-4 (2019-05-08) Expunged Statement
Page 47
271-4 (2019-05-08) Expunged Statement
Page 47
271-4 (2019-05-08) Expunged Statement
Page 47
271-4 (2019-05-08) Expunged Statement
Page 47
271-4 (2019-05-08) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 45
271-2 (2019-04-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 35

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP), UPFA,
தொடர்பு
Telephone: 0812201093/0812200925
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.