සිංහල தமிழ் English
Medium_jayawardhane-7f6ced8c414a68384684fa28756c6b6f

லகீ ஜயவர்தன

இராஜாங்க அமைச்சர் - நகரத் திட்டமிடல் மற்றும் நீர் வழங்கள்

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP) Also a member of coalition - UNFGG, கண்டி மாவட்டம்

813839277

சுருக்கம்

#85

மொத்த தரவரிசை

#35

கட்சி தரவரிசை

194

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

13

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
275-4 (2020-01-09) Oral Contribution Page 24
275-3 (2020-01-08) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 44
274-10 (2019-10-23) Petitions
Page 17
274-8 (2019-09-20) Oral Contribution Page 12
274-8 (2019-09-20) Oral Contribution Page 12
273-8 (2019-08-07) Petitions
Page 6
273-2 (2019-07-24) Oral Contribution Page 9
273-1 (2019-07-23) Petitions
Page 79
273-1 (2019-07-23) Petitions
Page 79
272-8 (2019-07-10) Oral Contribution Page 88

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1953-12-27
பாலினம்: ஆண்
குடும்ப அரசியல் ஈடுபாடு: Uncle, D B Wijetunga (former President) - Distant Related
கல்வி
School: Katugasthota Rahula Vidyalaya
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 813839277
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.