සිංහල தமிழ் English
Medium_aluthamage-da0d075dee005d734b80e6811d00f333

ஆனந்த அலுத்கமகே

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP) Also a member of coalition - UNFGG, கண்டி மாவட்டம்

812386878 / 0773026239

சுருக்கம்

#49

மொத்த தரவரிசை

#23

கட்சி தரவரிசை

307

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

14

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
275-6 (2020-01-22) Expunged Statement
Page 51
275-6 (2020-01-22) Expunged Statement
Page 51
275-6 (2020-01-22) Expunged Statement
Page 52
275-6 (2020-01-22) Expunged Statement
Page 51
275-6 (2020-01-22) Expunged Statement
Page 52
275-6 (2020-01-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 51
275-5 (2020-01-21) Point of Order - Other
Page 65
275-4 (2020-01-09) Oral Contribution Page 12
275-3 (2020-01-08) Point of Order - Other
Page 8
275-2 (2020-01-07) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 60

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1964-04-24
பாலினம்: ஆண்
Profession: Businessman
குடும்ப அரசியல் ஈடுபாடு: Cousin - Mahindananda Aluthgamage (late minister)
கல்வி
School: Giraulla Central College, Navalapitiya
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 812386878 / 0773026239
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.