සිංහල தமிழ் English
Medium_sithadthan-a5c107f53b7acea29d5b186e3e1f33bb

தர்மலிங்கம் சித்தார்தன்

Icon_1-8fe0e3f3450623bfc4356af39be9a548-e48cdea128399ad823afac4c341a0033

தமிழீழ மக்கள் விடுதலைக் கழகம் (PLOTE) Also a member of coalition - TNA, யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம்

0777952707/0112586289

சுருக்கம்

#209

மொத்த தரவரிசை

#2

கட்சி தரவரிசை

13

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

6

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
275-4 (2020-01-09) Oral Contribution Page 26
271-6 (2019-05-10) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 29
263-8 (2018-09-21) Oral Contribution Page 44
262-5 (2018-08-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 80
258-8 (2018-02-22) Oral Contribution Page 40
251-8 (2017-03-24) Oral Contribution Page 53
248-4 (2016-11-15) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 53
244-11 (2016-06-22) Written Question Page 26
244-9 (2016-06-10) Written Question Page 17
241-2 (2015-12-04) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 48

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1948-09-10
பாலினம்: ஆண்
Profession: Accountant
குடும்ப அரசியல் ஈடுபாடு: Father: Dharmalingam (politcs) Wife:
கல்வி
School: Jaffna Skandawarodya College
Undergraduate: London School of Accountancy, UK
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_1-8fe0e3f3450623bfc4356af39be9a548-e48cdea128399ad823afac4c341a0033 தமிழீழ மக்கள் விடுதலைக் கழகம் (PLOTE), TNA,
தொடர்பு
Telephone: 0777952707/0112586289
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.