සිංහල தமிழ் English
Medium_sithadthan-a5c107f53b7acea29d5b186e3e1f33bb

தர்மலிங்கம் சித்தார்தன்

Icon_1-8fe0e3f3450623bfc4356af39be9a548-e48cdea128399ad823afac4c341a0033

தமிழீழ மக்கள் விடுதலைக் கழகம் (PLOTE) Also a member of coalition - TNA, யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம்

0777952707/0112586289

சுருக்கம்

#209

மொத்த தரவரிசை

#2

கட்சி தரவரிசை

13

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

6

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
240-8 (2015-11-30) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 35
238-10 (2015-10-23) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 52
238-3 (2015-10-06) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 31

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1948-09-10
பாலினம்: ஆண்
Profession: Accountant
குடும்ப அரசியல் ஈடுபாடு: Father: Dharmalingam (politcs) Wife:
கல்வி
School: Jaffna Skandawarodya College
Undergraduate: London School of Accountancy, UK
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_1-8fe0e3f3450623bfc4356af39be9a548-e48cdea128399ad823afac4c341a0033 தமிழீழ மக்கள் விடுதலைக் கழகம் (PLOTE), TNA,
தொடர்பு
Telephone: 0777952707/0112586289
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.