සිංහල தமிழ் English
Medium_senathirajah-09cf9cf276799d0d27cede11002af537

மாவை. சோ. சேனாதிராசா

Icon_itak-94969a131ffb4be34fba2375728072d9-c667a101354179fa40a5eaa8b998ad53

இலங்கை தமிழ் அரசுக் கட்சி (ITAK) Also a member of coalition - TNA, யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம்

0112384904/0212228269

சுருக்கம்

#113

மொத்த தரவரிசை

#9

கட்சி தரவரிசை

40

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

13

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
271-10 (2019-05-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 45
271-10 (2019-05-24) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 106
271-6 (2019-05-10) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 13
270-11 (2019-03-26) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 22
270-10 (2019-03-25) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 20
270-1 (2019-03-13) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 62
269-6 (2019-03-11) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 31
268-7 (2019-02-22) Oral Contribution Page 53
264-10 (2018-12-12) Oral Contribution Page 12
263-12 (2018-10-12) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 61

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1942-10-27
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_itak-94969a131ffb4be34fba2375728072d9-c667a101354179fa40a5eaa8b998ad53 இலங்கை தமிழ் அரசுக் கட்சி (ITAK), TNA,
தொடர்பு
Telephone: 0112384904/0212228269
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.