සිංහල தமிழ் English
Medium_senathirajah-09cf9cf276799d0d27cede11002af537

Mavai S. Senathirajah

Icon_itak-94969a131ffb4be34fba2375728072d9-c667a101354179fa40a5eaa8b998ad53

Illankai Tamil Arasu Kachchi (ITAK) - TNA, from the Jaffna district

0112384904/0212228269

SUMMARY

#113

Overall Rank

#9

Party Rank

40

Times

Participated in parliament

13

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
271-10 (2019-05-24) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 106
271-10 (2019-05-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 45
271-6 (2019-05-10) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 13
270-11 (2019-03-26) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 22
270-10 (2019-03-25) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 20
270-1 (2019-03-13) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 62
269-6 (2019-03-11) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 31
268-7 (2019-02-22) Oral Contribution Page 53
264-10 (2018-12-12) Oral Contribution Page 12
263-12 (2018-10-12) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 61

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1942-10-27
Gender: male
Education
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_itak-94969a131ffb4be34fba2375728072d9-c667a101354179fa40a5eaa8b998ad53 Illankai Tamil Arasu Kachchi (ITAK), TNA,
Contact
Telephone: 0112384904/0212228269
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.