සිංහල தமிழ் English
Medium_maheswaran-9cfde6d32d14fd8a847dd1b6c05e2776

Vijayakala Maheswaran

Member of Parliament (MP)

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, from the Jaffna district

0212221877/0112363591 [email protected]

SUMMARY

#164

Overall Rank

#68

Party Rank

33

Times

Participated in parliament

9

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
274-5 (2019-09-17) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 75
274-5 (2019-09-17) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 79
274-5 (2019-09-17) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 75
274-5 (2019-09-17) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 79
270-13 (2019-03-28) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 88
270-3 (2019-03-15) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 40
270-3 (2019-03-15) Point of Order- Technical/Procedural
Page 28
270-3 (2019-03-15) Point of Order- Technical/Procedural
Page 48
270-2 (2019-03-14) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 51
269-3 (2019-03-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 81

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1972-11-23
Gender: male
Education
School: Kaarianakar Hindu College
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
Contact
Telephone: 0212221877/0112363591
Email: [email protected]
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.