සිංහල தமிழ் English
Medium_maheswaran-9cfde6d32d14fd8a847dd1b6c05e2776

මහේස්වරන්, විජයකලා

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

එක්සත් ජාතික පක්ෂය සහ UNFGG සන්ධාන සාමාජික, යාපනය දිස්ත්‍රික්කය

0212221877/0112363591 [email protected]

සාරාංශය

#164

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#68

පක්ෂයේ ශේණිය

33

Times

නියෝජනය කළ වාර

9

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
274-5 (2019-09-17) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 75
274-5 (2019-09-17) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 79
274-5 (2019-09-17) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 75
274-5 (2019-09-17) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 79
270-13 (2019-03-28) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 88
270-3 (2019-03-15) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 40
270-3 (2019-03-15) Point of Order- Technical/Procedural
Page 28
270-3 (2019-03-15) Point of Order- Technical/Procedural
Page 48
270-2 (2019-03-14) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 51
269-3 (2019-03-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 81

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1972-11-23
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: ස්ත්‍රී
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල: Kaarianakar Hindu College
ප්‍රථම උපාධිය:
පශ්චාත් උපාධිය:
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
(n/a) සිට අද දක්වා
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 එක්සත් ජාතික පක්ෂය , UNFGG,
ඇමතුම්
දුරකථනය: 0212221877/0112363591
ඊමේල්: [email protected]
වෙබ් ලිපිනය:

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.