සිංහල தமிழ் English
Medium_sithadthan-a5c107f53b7acea29d5b186e3e1f33bb

Dharmalingam Sithadthan

Icon_1-8fe0e3f3450623bfc4356af39be9a548-e48cdea128399ad823afac4c341a0033

People's Liberation Organisation of Tamil Eelam (PLOTE) - TNA, from the Jaffna district

0777952707/0112586289

SUMMARY

#209

Overall Rank

#2

Party Rank

13

Times

Participated in parliament

6

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
275-4 (2020-01-09) Oral Contribution Page 26
271-6 (2019-05-10) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 29
263-8 (2018-09-21) Oral Contribution Page 44
262-5 (2018-08-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 80
258-8 (2018-02-22) Oral Contribution Page 40
251-8 (2017-03-24) Oral Contribution Page 53
248-4 (2016-11-15) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 53
244-11 (2016-06-22) Written Question Page 26
244-9 (2016-06-10) Written Question Page 17
241-2 (2015-12-04) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 48

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1948-09-10
Gender: male
Profession: Accountant
Family Political Engagement: Father: Dharmalingam (politcs) Wife:
Education
School: Jaffna Skandawarodya College
Undergraduate: London School of Accountancy, UK
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_1-8fe0e3f3450623bfc4356af39be9a548-e48cdea128399ad823afac4c341a0033 People's Liberation Organisation of Tamil Eelam (PLOTE), TNA,
Contact
Telephone: 0777952707/0112586289
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.