සිංහල தமிழ் English
Medium_gamage-3ececda542846b7c13b9c1577a033e17

தயா கமகே

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP) Also a member of coalition - UNFGG, அம்பாரை மாவட்டம்

0112764221/0112765977 [email protected]

சுருக்கம்

#119

மொத்த தரவரிசை

#51

கட்சி தரவரிசை

131

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

12

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
275-6 (2020-01-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 55
273-12 (2019-08-21) Written Question - Supplementary Question - Response Page 16
273-12 (2019-08-21) Written Question - Supplementary Question - Response Page 16
273-12 (2019-08-21) Written Question- Response Page 15
272-10 (2019-07-12) Written Question- Response Page 26
272-10 (2019-07-12) Written Question - Supplementary Question - Response Page 27
272-10 (2019-07-12) Written Question - Supplementary Question - Response Page 27
272-7 (2019-07-09) Written Question- Response Page 16
272-7 (2019-07-09) Oral Contribution Page 30
272-7 (2019-07-09) Oral Contribution Page 18

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1960-09-15
பாலினம்: ஆண்
Profession: Businessman
குடும்ப அரசியல் ஈடுபாடு: Wife -Anoma gamage
கல்வி
School: Ananda College, Colombo (OL & AL Failed)
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 0112764221/0112765977
Email: [email protected]
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.