සිංහල தமிழ் English
Medium_harees-cc9b0bb356f49b0aea6691a8f3691116

மொஹொமட் ஹரீஸ்

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_congress-d9e1785297282bb673d4bef357be5132

இலங்கை முஸ்லிம் காங்கிரஸ் (SLMC) Also a member of coalition - UNFGG, அம்பாரை மாவட்டம்

0672223462/0112778491

சுருக்கம்

#159

மொத்த தரவரிசை

#5

கட்சி தரவரிசை

55

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

13

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
275-6 (2020-01-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 60
275-4 (2020-01-09) Oral Contribution Page 21
275-3 (2020-01-08) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 60
274-3 (2019-09-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 38
274-3 (2019-09-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 38
273-8 (2019-08-07) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 62
273-6 (2019-08-01) Oral Contribution Page 24
272-8 (2019-07-10) Oral Contribution Page 73
272-8 (2019-07-10) Oral Contribution Page 72
272-5 (2019-06-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 88

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1971-09-06
பாலினம்: ஆண்
Profession: Lawyer
கல்வி
School:
Undergraduate: LLB (Col)
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_congress-d9e1785297282bb673d4bef357be5132 இலங்கை முஸ்லிம் காங்கிரஸ் (SLMC), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 0672223462/0112778491
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.