සිංහල தமிழ் English
Medium_jayarathna-e3bb9a231b4143e0046cb1baf84b2c8f

அநுர சிட்னி ஜயரத்ன

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP) Also a member of coalition - UNFGG, பொலநறுவை மாவட்டம்

0272248184/0755911153 [email protected]

சுருக்கம்

#108

மொத்த தரவரிசை

#43

கட்சி தரவரிசை

142

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

13

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
275-3 (2020-01-08) Expunged Statement
Page 60
275-3 (2020-01-08) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 59
274-2 (2019-09-04) Prime Ministers Question Page 7
274-2 (2019-09-04) Prime Ministers Questions - Supplementary Question 1 Page 7
274-2 (2019-09-04) Prime Ministers Question Page 7
274-2 (2019-09-04) Prime Ministers Questions - Supplementary Question 1 Page 7
273-7 (2019-08-06) Written Question Page 27
273-7 (2019-08-06) Written Question - Supplementary Question Page 20
273-7 (2019-08-06) Written Question Page 18
273-5 (2019-07-31) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 63

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1962-06-06
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Vijayapura Maha Vidyalaya
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 0272248184/0755911153
Email: [email protected]
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.