සිංහල தமிழ் English
Medium_colonna-2bd7586b17d3671ca1743e9856a82749

நாலக்க பிரஸாத் கொலொன்னே

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP) Also a member of coalition - UNFGG, பொலநறுவை மாவட்டம்

சுருக்கம்

#214

மொத்த தரவரிசை

#82

கட்சி தரவரிசை

20

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

4

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
274-9 (2019-10-08) Petitions
Page 10
274-9 (2019-10-08) Petitions
Page 10
271-11 (2019-06-04) Petitions
Page 7
270-8 (2019-03-22) Petitions
Page 6
268-5 (2019-02-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 46
262-5 (2018-08-07) Petitions
Page 10
260-9 (2018-06-05) Petitions
Page 14
256-7 (2017-11-16) Petitions
Page 6
255-7 (2017-10-09) Petitions
Page 7
253-6 (2017-07-26) Petitions
Page 8

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1975-12-22
பாலினம்: ஆண்
Profession: Businessman
கல்வி
School: Royal College, Polonaruwa
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP), UNFGG,
No data available

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.