සිංහල தமிழ் English
Medium_ranasinghe-77b23027e0bff84492d893b4714f9de1

ரொஷான் ரணசிங்க

இராஜாங்க அமைச்சர் - Mahaweli Development

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP) Also a member of coalition - UPFA, பொலநறுவை மாவட்டம்

0272226940 / 0112727569

சுருக்கம்

#210

மொத்த தரவரிசை

#74

கட்சி தரவரிசை

21

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

7

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
273-4 (2019-07-26) Priviledges
Page 32
272-10 (2019-07-12) Priviledges
Page 33
272-8 (2019-07-10) Oral Contribution Page 84
272-1 (2019-06-18) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 137
271-5 (2019-05-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 61
271-5 (2019-05-09) Point of Order- Technical/Procedural
Page 52
270-3 (2019-03-15) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 96
268-6 (2019-02-21) Oral Contribution Page 32
268-2 (2019-02-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 47
263-10 (2018-10-10) Prime Ministers Questions - Supplementary Question 1 Page 7

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1975-10-24
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Royal College, Polonnaruwa
Undergraduate: Diploma in Business Management, Japan
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP), UPFA,
தொடர்பு
Telephone: 0272226940 / 0112727569
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.