සිංහල தமிழ் English
Medium_jayarathna-e3bb9a231b4143e0046cb1baf84b2c8f

அநுர சிட்னி ஜயரத்ன

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP) Also a member of coalition - UNFGG, பொலநறுவை மாவட்டம்

0272248184/0755911153 [email protected]

சுருக்கம்

#108

மொத்த தரவரிசை

#43

கட்சி தரவரிசை

142

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

13

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
273-5 (2019-07-31) Oral Contribution Page 62
273-1 (2019-07-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 134
272-10 (2019-07-12) Point of Order - Other
Page 35
272-8 (2019-07-10) Written Question Page 28
272-8 (2019-07-10) Oral Contribution Page 59
272-2 (2019-06-19) Oral Contribution Page 65
272-1 (2019-06-18) Written Question - Supplementary Question Page 92
272-1 (2019-06-18) Written Question - Supplementary Question Page 91
272-1 (2019-06-18) Written Question Page 90
272-1 (2019-06-18) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 133

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1962-06-06
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Vijayapura Maha Vidyalaya
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 0272248184/0755911153
Email: [email protected]
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.