සිංහල தமிழ் English
Medium_jayasekara-98f9241296f83df1d71bbc7b850a11a2

பிரேமலால் ஜயசேகர

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP) Also a member of coalition - UPFA, இரத்தினபுரி மாவட்டம்

0452279875/0452279173

சுருக்கம்

#228

மொத்த தரவரிசை

#85

கட்சி தரவரிசை

10

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

3

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
267-5 (2019-01-22) Petitions
Page 9
261-5 (2018-06-20) Written Question - Supplementary Question Page 16
261-5 (2018-06-20) Written Question Page 15
257-8 (2017-11-25) Petitions
Page 6
255-9 (2017-10-19) Written Question - Supplementary Question Page 12
255-9 (2017-10-19) Written Question Page 10
255-9 (2017-10-19) Written Question - Supplementary Question Page 12
252-10 (2017-06-09) Petitions
Page 6
245-1 (2016-07-05) Oral Contribution Page 64
241-3 (2015-12-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 55

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1974-11-16
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Seewali MMV, Ratnapura
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP), UPFA,
தொடர்பு
Telephone: 0452279875/0452279173
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.