සිංහල தமிழ் English
Medium_zoysa

டி.ரஞ்சித் டி ஸொயிஸா

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP) Also a member of coalition - UPFA, இரத்தினபுரி மாவட்டம்

452240654

சுருக்கம்

#48

மொத்த தரவரிசை

#6

கட்சி தரவரிசை

266

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

13

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
273-14 (2019-08-23) Oral Contribution Page 52
273-12 (2019-08-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 49
273-9 (2019-08-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 54
273-3 (2019-07-25) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 64
273-3 (2019-07-25) Oral Contribution Page 16
272-9 (2019-07-11) Oral Contribution Page 52
272-7 (2019-07-09) Written Question - Supplementary Question Page 19
272-7 (2019-07-09) Written Question - Supplementary Question Page 19
272-7 (2019-07-09) Written Question Page 18
272-3 (2019-06-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 38

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1962-05-03
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Alpitiya Madya Maha Vidyalaya, Alpitiya
School 2: Rahula National School - Godakawela
Undergraduate: Agriculture Dip. In Poly Tecnica- Gampaha
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP), UPFA,
தொடர்பு
Telephone: 452240654
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.