සිංහල தமிழ் English
Medium_wanniarachchi-c6135c4f142df5745a5e6607b326ffa0

பவித்ரா தேவி வன்னியாரச்சி

அமைச்சர் - Women’s and Children’s Affairs & Social Security, Health and Indigenous Medicine.

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP) Also a member of coalition - UPFA, இரத்தினபுரி மாவட்டம்

0452275585 / 0112585827

சுருக்கம்

#182

மொத்த தரவரிசை

#59

கட்சி தரவரிசை

48

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

11

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
275-5 (2020-01-21) Written Question - Supplementary Question - Response Page 10
275-5 (2020-01-21) Written Question- Response Page 10
275-5 (2020-01-21) Written Question - Supplementary Question - Response Page 11
272-1 (2019-06-18) Oral Contribution Page 102
271-11 (2019-06-04) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 36
271-3 (2019-05-07) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 67
270-17 (2019-04-03) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 42
270-14 (2019-03-29) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 48
269-7 (2019-03-12) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 57
267-2 (2019-01-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 34

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1964-10-11
பாலினம்: பெண்
குடும்ப அரசியல் ஈடுபாடு: Father: Dharmadasa Wanniarachchi, Provincial Council Sabargamuwa
கல்வி
School: Pelmadulla Mahinda V/ Pelmadulla Gankanda V
School 2: Anula Vidyalaya, Nugegoda
Undergraduate: Sri Lanka Law College
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP), UPFA,
தொடர்பு
Telephone: 0452275585 / 0112585827
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.