සිංහල தமிழ் English
Medium_gankanda

துனேஷ் கன்கந்த

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP) Also a member of coalition - UNFGG, இரத்தினபுரி மாவட்டம்

0452274500/0112598260

சுருக்கம்

#202

மொத்த தரவரிசை

#79

கட்சி தரவரிசை

24

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

3

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
270-18 (2019-04-04) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 91
262-9 (2018-08-23) Written Question - Supplementary Question - Response Page 20
262-9 (2018-08-23) Written Question - Supplementary Question - Response Page 20
262-9 (2018-08-23) Written Question- Response Page 19
259-9 (2018-04-03) Written Question - Supplementary Question - Response Page 20
259-9 (2018-04-03) Written Question - Supplementary Question - Response Page 20
259-9 (2018-04-03) Written Question- Response Page 19
258-8 (2018-02-22) Petitions
Page 6
257-15 (2017-12-06) Petitions
Page 5
257-10 (2017-11-28) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 96

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1972-03-16
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Gankanda Vidyalaya, Palmadulla
School 2: Royal College, Colombo
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 0452274500/0112598260
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.