සිංහල தமிழ் English
Medium_senawirathne-db179d07a92597686be88dfd3112fea5

ஜோன் செனெவிரத்ன

அமைச்சர்

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP) Also a member of coalition - UPFA, இரத்தினபுரி மாவட்டம்

0452274142/0112681075

சுருக்கம்

#107

மொத்த தரவரிசை

#29

கட்சி தரவரிசை

115

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

10

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
275-6 (2020-01-22) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 72
275-5 (2020-01-21) Question by Private Notice – Response Page 18
275-4 (2020-01-09) Oral Contribution Page 35
274-1 (2019-09-03) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 104
274-1 (2019-09-03) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 104
270-17 (2019-04-03) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 31
270-14 (2019-03-29) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 33
270-8 (2019-03-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 38
270-5 (2019-03-18) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 49
269-3 (2019-03-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 53

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1941-01-15
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Gankanda Vidyalaya,Palmadulla
School 2: Thakshilawa/Horana
Undergraduate: Sri Lanka Law College
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP), UPFA,
தொடர்பு
Telephone: 0452274142/0112681075
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.