සිංහල தமிழ் English
Medium_wigethunga-c6d78f4e1ae618119075db48617f9489

ஏ.ஏ. விஜேதுங்க

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP) Also a member of coalition - UNFGG, இரத்தினபுரி மாவட்டம்

0454915251/0452225575 /0452233336

சுருக்கம்

#186

மொத்த தரவரிசை

#74

கட்சி தரவரிசை

32

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

10

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
274-2 (2019-09-04) Written Question Page 24
274-2 (2019-09-04) Written Question Page 24
274-2 (2019-09-04) Written Question Page 24
274-2 (2019-09-04) Written Question Page 24
270-15 (2019-04-01) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 62
270-5 (2019-03-18) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 48
269-5 (2019-03-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 70
268-6 (2019-02-21) Written Question Page 25
268-4 (2019-02-08) Oral Contribution Page 6
267-3 (2019-01-10) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 74

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1957-11-16
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Suman Saman Maha Vidyalaya, Ratnapura
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 0454915251/0452225575 /0452233336
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.