සිංහල தமிழ் English
Medium_wakkumbura-f8ce88f30a3c0642fa14227b1fc1c503

ஜனக வக்கும்புர

இராஜாங்க அமைச்சர் - Export Agriculture

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP) Also a member of coalition - UPFA, இரத்தினபுரி மாவட்டம்

0452230497/0452225968

சுருக்கம்

#110

மொத்த தரவரிசை

#30

கட்சி தரவரிசை

73

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

14

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
275-6 (2020-01-22) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 67
275-6 (2020-01-22) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 69
275-5 (2020-01-21) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 76
275-2 (2020-01-07) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 28
273-14 (2019-08-23) Oral Contribution Page 50
273-11 (2019-08-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 71
273-6 (2019-08-01) Oral Contribution Page 20
272-9 (2019-07-11) Oral Contribution Page 102
272-5 (2019-06-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 93
272-3 (2019-06-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 65

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1967-12-15
பாலினம்: ஆண்
Profession: Businessman
கல்வி
School: St.Alloscious Collage,Ratnapura
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP), UPFA,
தொடர்பு
Telephone: 0452230497/0452225968
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.