සිංහල தமிழ் English
Medium_wakkumbura-f8ce88f30a3c0642fa14227b1fc1c503

ජානක වක්කුඹුර

රාජ්‍ය අමාත්‍ය - අපනයන කෘෂිකර්ම

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය (එ.ජ.නි.ස ) සහ UPFA සන්ධාන සාමාජික, රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය

0452230497/0452225968

සාරාංශය

#110

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#30

පක්ෂයේ ශේණිය

73

Times

නියෝජනය කළ වාර

14

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
275-6 (2020-01-22) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 69
275-6 (2020-01-22) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 67
275-5 (2020-01-21) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 76
275-2 (2020-01-07) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 28
273-14 (2019-08-23) Oral Contribution Page 50
273-11 (2019-08-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 71
273-6 (2019-08-01) Oral Contribution Page 20
272-9 (2019-07-11) Oral Contribution Page 102
272-5 (2019-06-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 93
272-3 (2019-06-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 65

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1967-12-15
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
Profession: Businessman
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල: St.Alloscious Collage,Ratnapura
ප්‍රථම උපාධිය:
පශ්චාත් උපාධිය:
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
(n/a) සිට අද දක්වා
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය (එ.ජ.නි.ස ), UPFA,
ඇමතුම්
දුරකථනය: 0452230497/0452225968
ඊමේල්:
වෙබ් ලිපිනය:

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.