සිංහල தமிழ் English
Medium_atukorale-5f21657aea2c7a3e23b6653b4dedba1d

තලතා අතුකෝරල

අමාත්‍ය - අධිකරණ හා බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

එක්සත් ජාතික පක්ෂය සහ UNFGG සන්ධාන සාමාජික, රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය

0452274287 / 0112820074 / 0714734540

සාරාංශය

#94

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#39

පක්ෂයේ ශේණිය

155

Times

නියෝජනය කළ වාර

8

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
273-11 (2019-08-20) Written Question- Response Page 51
273-2 (2019-07-24) Oral Contribution Page 7
271-5 (2019-05-09) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 89
270-15 (2019-04-01) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 18
270-15 (2019-04-01) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 92
270-15 (2019-04-01) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 48
270-15 (2019-04-01) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 26
270-15 (2019-04-01) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 105
270-12 (2019-03-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 60
269-7 (2019-03-12) Written Question - Supplementary Question - Response Page 7

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1963-05-30
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: ස්ත්‍රී
Profession: Lawyer
පවුලේ දේශපාලනික කටයුතු: Brother: Gamini Athukorale(late minister )
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල: R/Ferguson High School, Rathnapura
පාසැල 2: St. Bishops college
පාසැල 3: museus College
ප්‍රථම උපාධිය: Sri Lanka Law College, Colombo
පශ්චාත් උපාධිය:
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
(n/a) සිට අද දක්වා
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 එක්සත් ජාතික පක්ෂය , UNFGG,
ඇමතුම්
දුරකථනය: 0452274287 / 0112820074 / 0714734540
ඊමේල්:
වෙබ් ලිපිනය:

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.