සිංහල தமிழ் English
Medium_wanniarachchi-c6135c4f142df5745a5e6607b326ffa0

පවිත්‍රාදේවි වන්නිආරච්චි

අමාත්‍ය - කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ සමාජ ආරක්ෂණ, සෞඛ්‍ය සහ දේශීය ෛවද්‍ය සේවා

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය (එ.ජ.නි.ස ) සහ UPFA සන්ධාන සාමාජික, රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය

0452275585 / 0112585827

සාරාංශය

#182

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#59

පක්ෂයේ ශේණිය

48

Times

නියෝජනය කළ වාර

11

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
275-5 (2020-01-21) Written Question- Response Page 10
275-5 (2020-01-21) Written Question - Supplementary Question - Response Page 11
275-5 (2020-01-21) Written Question - Supplementary Question - Response Page 10
272-1 (2019-06-18) Oral Contribution Page 102
271-11 (2019-06-04) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 36
271-3 (2019-05-07) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 67
270-17 (2019-04-03) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 42
270-14 (2019-03-29) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 48
269-7 (2019-03-12) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 57
267-2 (2019-01-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 34

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1964-10-11
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: ස්ත්‍රී
පවුලේ දේශපාලනික කටයුතු: Father: Dharmadasa Wanniarachchi, Provincial Council Sabargamuwa
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල: Pelmadulla Mahinda V/ Pelmadulla Gankanda V
පාසැල 2: Anula Vidyalaya, Nugegoda
ප්‍රථම උපාධිය: Sri Lanka Law College
පශ්චාත් උපාධිය:
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
(n/a) සිට අද දක්වා
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය (එ.ජ.නි.ස ), UPFA,
ඇමතුම්
දුරකථනය: 0452275585 / 0112585827
ඊමේල්:
වෙබ් ලිපිනය:

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.