සිංහල தமிழ் English
Medium_withanage-50b39746915cf3bfe410ffa04874f0d2

හේශාන් විතානගේ

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

එක්සත් ජාතික පක්ෂය සහ UNFGG සන්ධාන සාමාජික, රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය

077 232 8819 / 071 1 111 222 / 472261830

සාරාංශය

#35

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#15

පක්ෂයේ ශේණිය

387

Times

නියෝජනය කළ වාර

15

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
275-6 (2020-01-22) Written Question - Supplementary Question Page 12
275-6 (2020-01-22) Written Question - Supplementary Question Page 12
275-6 (2020-01-22) Written Question Page 11
275-6 (2020-01-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 58
275-5 (2020-01-21) Written Question Page 15
275-5 (2020-01-21) Written Question - Supplementary Question Page 12
275-5 (2020-01-21) Written Question - Supplementary Question Page 15
275-5 (2020-01-21) Written Question Page 11
275-5 (2020-01-21) Written Question - Supplementary Question Page 14
275-5 (2020-01-21) Oral Contribution Page 7

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1976-06-28
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල:
ප්‍රථම උපාධිය:
පශ්චාත් උපාධිය:
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
(n/a) සිට අද දක්වා
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 එක්සත් ජාතික පක්ෂය , UNFGG,
ඇමතුම්
දුරකථනය: 077 232 8819 / 071 1 111 222 / 472261830
ඊමේල්:
වෙබ් ලිපිනය:

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.