සිංහල தமிழ் English
Medium_jayasekara-98f9241296f83df1d71bbc7b850a11a2

ප්‍රේමලාල් ජයසේකර

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය (එ.ජ.නි.ස ) සහ UPFA සන්ධාන සාමාජික, රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය

0452279875/0452279173

සාරාංශය

#228

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#85

පක්ෂයේ ශේණිය

10

Times

නියෝජනය කළ වාර

3

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
267-5 (2019-01-22) Petitions
Page 9
261-5 (2018-06-20) Written Question - Supplementary Question Page 16
261-5 (2018-06-20) Written Question Page 15
257-8 (2017-11-25) Petitions
Page 6
255-9 (2017-10-19) Written Question - Supplementary Question Page 12
255-9 (2017-10-19) Written Question - Supplementary Question Page 12
255-9 (2017-10-19) Written Question Page 10
252-10 (2017-06-09) Petitions
Page 6
245-1 (2016-07-05) Oral Contribution Page 64
241-3 (2015-12-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 55

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1974-11-16
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල: Seewali MMV, Ratnapura
ප්‍රථම උපාධිය:
පශ්චාත් උපාධිය:
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
(n/a) සිට අද දක්වා
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය (එ.ජ.නි.ස ), UPFA,
ඇමතුම්
දුරකථනය: 0452279875/0452279173
ඊමේල්:
වෙබ් ලිපිනය:

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.