සිංහල தமிழ் English
Medium_perera-4fef38bac6621340ae5c638cc9515d56

நிரோஷன் பெரேரா

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP) Also a member of coalition - UNFGG, புத்தளம் மாவட்டம்

0112587494/0312255213

சுருக்கம்

#44

மொத்த தரவரிசை

#19

கட்சி தரவரிசை

305

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

14

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
275-5 (2020-01-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 35
275-2 (2020-01-07) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 57
274-1 (2019-09-03) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 114
274-1 (2019-09-03) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 114
272-10 (2019-07-12) Written Question- Response Page 32
272-4 (2019-06-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 46
272-4 (2019-06-21) Petitions
Page 11
271-8 (2019-05-22) Oral Contribution Page 29
271-7 (2019-05-21) Written Question- Response Page 15
271-7 (2019-05-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 59

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1971-05-10
பாலினம்: ஆண்
Profession: Engineer
குடும்ப அரசியல் ஈடுபாடு: Father: late Festus Perera (former cabinet minister) Mother: Larin Perera (Wayamba Provincial Council, former Minister, Puttlam District MP (2001-2010)
கல்வி
School: St. Peter’s College, Colombo 4
Undergraduate: Electoronic Engineering (BSc). Maryland University,USA
Postgraduate: Electronic Engineering (MSc), Collin University, USA
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 0112587494/0312255213
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.