සිංහල தமிழ் English
Medium_abesekara-cae067f859e289d3139d7160775108a4

ஸிஸிர குமார அபேசேகர

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP) Also a member of coalition - UNFGG, புத்தளம் மாவட்டம்

322221481 / 072 433 1917

சுருக்கம்

#207

மொத்த தரவரிசை

#81

கட்சி தரவரிசை

14

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

6

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
270-8 (2019-03-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 37
270-1 (2019-03-13) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 47
270-1 (2019-03-13) Petitions
Page 2
259-3 (2018-03-08) Petitions
Page 5
257-5 (2017-11-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 46
252-11 (2017-06-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Administration
Page 33
249-15 (2016-12-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 24
249-8 (2016-11-28) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 54
244-5 (2016-05-25) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 29
242-14 (2016-02-26) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 63

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1963-10-26
பாலினம்: ஆண்
Profession: Businessman
கல்வி
School: Shantha Maria, Chillaw
School 2: Ananda, Chillaw
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 322221481 / 072 433 1917
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.