සිංහල தமிழ் English
Medium_bandara-21a6888dd3c082db15b394c24e349f4c

பாலித ரங்கே பண்டார

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP) Also a member of coalition - UNFGG, புத்தளம் மாவட்டம்

0323325634 / 0323324333

சுருக்கம்

#111

மொத்த தரவரிசை

#45

கட்சி தரவரிசை

110

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

10

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
275-2 (2020-01-07) Point of Order- Technical/Procedural
Page 21
275-2 (2020-01-07) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 38
275-2 (2020-01-07) Point of Order- Technical/Procedural
Page 22
272-9 (2019-07-11) Expunged Statement
Page 109
272-9 (2019-07-11) Expunged Statement
Page 110
272-9 (2019-07-11) Oral Contribution Page 109
272-9 (2019-07-11) Expunged Statement
Page 110
272-9 (2019-07-11) Expunged Statement
Page 109
272-9 (2019-07-11) Expunged Statement
Page 110
271-2 (2019-04-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 20

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1962-08-09
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Ananda M.V., Puththalam
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 0323325634 / 0323324333
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.