සිංහල தமிழ் English
Medium_appuhamy-0e832cdcc4ba4195999a6248efeb5791

ஹெக்ட்டர் அப்புஹாமி

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP) Also a member of coalition - UNFGG, புத்தளம் மாவட்டம்

076-8638764 / 032 2059346 / 031 2278453

சுருக்கம்

#84

மொத்த தரவரிசை

#34

கட்சி தரவரிசை

131

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

14

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
275-3 (2020-01-08) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 46
274-2 (2019-09-04) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 71
274-2 (2019-09-04) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 71
273-8 (2019-08-07) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 55
272-9 (2019-07-11) Oral Contribution Page 105
272-6 (2019-06-28) Petitions
Page 5
272-5 (2019-06-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 83
272-3 (2019-06-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 53
271-10 (2019-05-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 84
271-2 (2019-04-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 86

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1961-01-11
பாலினம்: ஆண்
Profession: Businessman
கல்வி
School: Bolawatta Maha Vidylaya, Waikkala
School 2: Joseph vas college wennapuwa
Undergraduate: Dip in Business management(Hong Kong)
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 076-8638764 / 032 2059346 / 031 2278453
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.